Kurz AJ iba za 100 EUR!
Institute of education
Maxi Test
 
 

O nás

 
 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE GENIUS MATEMATICUS

1. Obsahom súťaží GENIUS LOGICUS: GENIUS MATEMATICUS a MASTER OF SUDOKU je riešenie matematických úloh, logických úloh, hlavolamov a rébusov. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci a študenti stredných a základných škôl.

Na každej škole by mal byť riaditeľom školy určený učiteľ - koordinátor, ktorý bude styčnou osobou medzi žiakmi a organizátorom.

2. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaží tak, že sa zaregistruje a zaplatí účastnícky poplatok. Súťaž GENIUS MATEMATICUS prebieha v decembri a súťaž MASTER OF SUDOKU online prebieha od marca do apríla.

3. Žiak / študent sa prihlási odovzdaním prihlášky koordinátorovi a zaplatením poplatku na bankový účet organizátora s uvedením ID kódu školy (ktorý škole pridelil organizátor) prostredníctvom koordinátora.
Školy musia uviesť číslo bankového účtu, z ktorého bude poplatok za účasť v súťaži hradený !!!
Bez uvedenia čísla bankového účtu v prihláške nebude organizátor schopný priradiť platbu konkrétnej škole.
Bez uhradenia účastníckeho poplatku nebude možné zapojiť záujemcu do súťaže.
Organizátor pridelí každej škole "ID-kód školy", ktorý škola musí uvádzať najmä v prihláške, pri platbe, v odpovedníkoch a pri akejkoľvek písomnej komunikácii s organizátorom. V prípade zanedbania tejto povinnosti organizátor nenesie nijakú zodpovednosť za vzniknuté nedorozumenia.

4. Každá úloha má svoju vlastnú bodovú hodnotu. Jej správnym vylúštením získa riešiteľ daný počet bodov. Úlohy majú buď jednoznačné alebo najlepšie možné riešenie, pričom termíny, spôsob riešenia a odovzdávania budú uvádzané osobitne pri každom súťažnom zadaní. 

5. Súťažiaci zašle alebo vyplní online odpovedník do dátumu uzávierky, uvedeného v pokynoch. 

6. Správne riešenia budú zverejnené ku dňu uvedenému v pokynoch k súťažiam. Odpovedníky vyhodnocuje organizátor. V súťažiach budú vybraní víťazi na základe súčtu získaných bodov a v prípade zhodného výsledku na základe dosiahnutého času.
Prémia bude vyplatená riešiteľovi za najlepšie riešenie v zmysle pravidiel a podmienok súťaže. V prípade, že bude najlepšie riešenie dosiahnuté menej ako desiatimi účastníkmi, rozdelí sa prémia proporcionálne medzi nich. Ak ich bude viac ako 10, vyhlási sa doplnkové kolo súťaže pre finalistov, ktorí zabojujú o prémiu v súťaži online s meraním času.

7. Presnejšie pokyny, termíny odovzdania odpovedníkov, spôsob vyplňovania odpovedníkov a iné detaily organizácie súťaží budú zverejnené na stránke.

8. V prípade, že sa súťažiaci nemôže zúčastniť súťaže, môže určiť náhradníka, pretože poplatok za súťažiaceho, ktorý sa nezúčastní súťaže, sa nevracia. 

9. Zoznam výhercov a jednotlivé výsledky súťažiacich budú uverejňované na webovej stránke organizátora.

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: 0905412510
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankové spojenie: SK3602000000001360373956 IČO: 36 444 685

webdesign & software © bart.sk