Kurz AJ iba za 100 EUR!
Institute of education
Maxi Test
 
 

O nás

 
 

Poplatky a spôsob platby

                                                                                                                                        MAX. MNOŽST.
              ONLINE SÚŤAŽ     CENA ZA ŽIAKA  SPOLU 
ZA SÚŤAŽ   ZĽAVA       *ZĽAVA -20%

Prvá súťaž 3,30 EUR 3,30 EUR - - -    2,64 EUR  
Druhá súťaž +2,65 EUR 5,95 EUR 20 % 4,76 EUR
Tretia súťaž +2 EUR 7,95 EUR 40 % 6,36 EUR
Štvrtá súťaž +1,35 EUR 9,30 EUR 60 % 7,44 EUR


* - Množstevná zľava sa vypočítava z celkovej sumy poplatkov. Viac v časti "Zľavy".

Tie školy, ktoré v minulosti ešte neboli zapojené v nijakých súťažiach  GENIUS LOGICUS (ani skúšobne), majú možnosť si vyskúšať online súťaženie

                          s 50 %-nou zľavou!!
Prvýkrát zapojené školy s 50 %-nou zľavou sú riadne vyhodnocované a oceňované.

Sumu účastníckych poplatkov za všetkých prihlásených žiakov, ktorú Vám vygeneruje systém po zaevidovaní žiakov a zašle na Vašu e-mailovú adresu spolu s "Evidenčným listom", uhraďte jednou sumou na bankový účet č. 


                                     SK36 0200 0000 0013 6037 3956

Pri platbe nezabudnite uviesť ID-kód Vašej školy, ako údaj pre organizátora na identifikáciu platby.

Účastnícke poplatky uhraďte najneskôr do 10 dní po termíne uzávierky prihlášok.


V prípade, že platbu realizuje iná osoba ako škola, napr. združenie rodičov, žiak, rodič a pod., musí byť uvedený ID-kód školy v správe pre prijímateľa platby.

Informujte sa, prosím, v mieste platby (na pošte, v banke a pod.), kde máte napísať ID-kód školy tak, aby sa to dozvedel príjemca platby - organizátor súťaže.
V prípade neuvedenia ID-kódu nie sme schopní platbu priradiť konkrétnej škole.

EURO-BRANCH s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina Tel./Fax: 0905412510
E-mail: info@geniuslogicus.eu
Bankové spojenie: SK3602000000001360373956 IČO: 36 444 685

webdesign & software © bart.sk