Maxi Test
 
 

Hakkımızda

 
 

GENIUS LOGICUS yarışması

1. Yarışmanın konusu, mantık soruları, bilmece ve resfebeler çözmektir. Yarışma tüm ilköğretim ve lise öğrencilerine açıktır.
Her okulda, okul müdürü tarafından öğrenciler ile düzenleyici arasında iletişim kuran bir – öğretmen koordinatör tayin edilecektir. 

2. Yarışma, yarışmacılara toplam olarak 20-30 sorunun verildiği, çözme zamanı ölçülmeyen Yarışma A’ ve yarışmacılara en fazla 10 sorunun verildiği, ÇÖZME ZAMANI ÖLÇÜLEN YARIŞMA B’den oluşmaktadır.

3. Yarışmacı, yarışmaya üç şekilde katılabilir:
"A" – Çözme zamanı ölçülmeyen YARIŞMA A – Şubat’tan Mart’a kadar 5-6 hafta sürer
"B" - Çözme zamanı ölçülen YARIŞMA B - Mart/Nisan ayında yapılır, yaklaşık 70 dakika sürer.
"А+B" - Birleştirilmiş yarışma"A" + "B" 
Yarışmanın yapılacağı güncel tarihler yukarıda belirtilen tarihlerden farklı olabilir. Güncel tarih her zaman Tarihler ve duyurular bölümünde açıklanacaktır.
A ile B yarışma şekilleri birbirinden bağımsız olarak değerlendirilir. 

4. Öğrenci, koordinatöre doldurulmuş başvuru formunu vererek ve organizatör tarafından tahsis edilen okul kimlik kodu ile birlikte yarışma ücretini düzenleyicinin hesabına ödeyerek kaydını yapar.
Okullar, yarışmaya katılma ücretinin ödeneceği hesap numarasını belirtmelidir!!!
Başvuru formunda hesap numarası belirtilmezse düzenleyici ödemeyi belli bir okula bağlayamaz.
Organizatör her okula „okulun kimlik kodu“nu verecektir. Okul, bu kimlik kodunu özellikle başvuru, ödeme ve cevap formlarının yanı sıra düzenleyici ile her yazışmasında belirtmelidir. Katılımcı bu yükümlülüğü yerine getirmezse, organizatör bu nedenle ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarla ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. 

5. Her sorunun bir puan değeri vardır. Yarışmacı, soruyu çözerek belli bir puan sayısını kazanır. Her sorunun sadece tek bir çözümü vardır. Çözme zamanı, tarzı ve gönderim şekli her yarışma sorusunda ayrıca belirtilecektir.
Yarışmaya katılanlar online cevap formunu kurallarda belirtilen son teslim tarihine doldurmalıdır. 

6. Doğru çözümler ya koordinatöre gönderilecektir ya da soru kurallarında belirtilen tarihte açıklanacaktır. Cevap formları düzenleyici tarafından değerlendirilir. YAZIŞMALI YARIŞMANIN galipleri kazandıkları puanların toplamına göre seçilip ulaşabildikleri dereceye göre ya uluslararası ya da ulusal sertifakayla ödülledirilir. ÇÖZME ZAMANI ÖLÇÜLEN YARIŞMADA kazanılan puanların toplamı belirleyicidir. İki yarışmacı aynı puan sayısına ulaşırsa, çözüm zamanı belirleyici olur. Ülkesi çapında kendi kategorisinde ilk sıralara giren en iyi yarışmacılar ulusararası yarışmalara yükselir, büyük parasal ödüller için yarışabilirler! Seyahat masrafları yarışmacılar tarafından bizzat karşılanır. Diğer kazananlara daha düşük parasal ödüller veya sıralamalarına göre uluslarası ve ulusal sertifikalar verilir.

7. ÇÖZME ZAMANI ÖLÇÜLEN YARIŞMA tüm ülkeler ve katılan tüm okullarda aynı tarihte, koordinatörün denetimi altında olarak ve çözme zamanı ölçülerek yapılır. Zaman ölçümü, yarışmacının cevap formunu çözüme ayrılan belli zaman sınırından önce teslim etmesinden sonra koordinatörün cevap formunda zamanı işaretlemesi ya da bu zamanın soruların online çözümü sırasında otomatik olarak kaydedilmesi anlamına gelir.

8. Zaman ölçüm yöntemi, cevap formlarının gönderim tarihi, doldurma şekli ve sonuçların karşılıştırılması ile ilgili ayrıntılı bilgiler, katılan en yakın okulların listesi ve yarışmanın düzenlemesiyle ilgili diğer ayrıntılar yarışma sorularıyla beraber verilen kurallar listesinde belirtilmiştir.

9. Bir yarışmacı ÇÖZME ZAMANI ÖLÇÜLEN yarışmaya katılamadığı takdirde bizzat kendisi veya koordinatör onun yerine bir yedek yarışmacıyı seçebilir, yarışmaya katılmayan yarışmacının ücreti iade edilmez.

10. Kazanan yarışmacılar listesi ve yarışmacılar ile okulların sonuçları düzenleyicinin internet sitesinde yayımlanacak, ayrıca koordinatörün e-mail adresine gönderilecektir.

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: +421/57/762 2982, E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk