Hakkımızda

 
 

Koordinatör ödülü

Öğretmenlerin-koordinatörlerin eşsiz GENIUS LOGICUS yarışmasının yayılmasında gösterdikleri çaba ve fedâkarlıkları için teşekkür etmek amacıyla onları aşağıdaki şekillerde ödüllendiriyoruz:

1. Koordinatörün okulundan katılan öğrenci ödemeleri toplamının %15'i

2. Öğretmen-koordinatörün yarışmaya kattığı her yeni okul için 5 TL Yeni katılan okulun başvurusunda koordinatör veya okulunun ID kodunu belirtmesi şarttır.

3. Yarışmanın yayılmasında veya okullar hakkında bilgi toplarken önemli yardımlar için 50 TL, örneğin: mail veya faks adresleri içeren okul veritabanı için.

EUROGENIUS GROUP s.r.o., Kukučínova 2043, 069 01 Snina, SLOVAKIA
Tel./Fax: +421/57/762 2982, E-mail: info@geniuslogicus.eu

webdesign & software © bart.sk